กำจัดปลวกที่ต้องลงลึกถึงรายละเอียด ของต้นตอปัญหา

กำจัดปลวกที่จุดเสี่ยงอันดับแรกๆ ซึ่งปลวกจะเข้ามาอาศัยกัดกินและทำลายบ้านหรืออาคารของท่าน คือใต้ถุนเตี้ยๆของอาคาร ที่คนงานก่อสร้างมักลืมถอด ลืมแกะ "ไม้แบบ" ออกไป ปล่อยทิ้ง "ไม้แบบ" ไว้ โดยไม่มีใครมุดตัวลงไปพบเห็น อย่างรูปข้างล่างนี้ ...

อ่านเพิ่มเติม...

ปลวกขึ้นบ้าน จะทำยังไงดี

กำจัดปลวก, หนูและแมลงรบกวนต่างๆ เป็นการบริการของบริษัทพีเอ็นจีเซอร์วิสเซ็นเตอร์ ( PMG Service Center Co., Ltd. ) ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรมืออาชีพ   -   มั่นใจ ปลอดภัย แน่นอน

        ปลวกขึ้นบ้าน หมายถึง เราได้พบเห็นตัวปลวก หรือได้พบเห็น ทางเดินดิน ของปลวกเป็นเส้นทางตามฝาบ้าน เสาบ้าน ตามผนัง หรือบางที่ไม่เห็นทางเดินของปลวก แต่กลับพบว่า เมื่อเรายกย้ายสิ่งของออกจากพื้นบ้าน ก็จะพบว่าพื้นบ้าน เช่นพื้นไม้ปาร์เก้ มีปลวกงานสีขาวๆจำนวนมากกำลังหลบซ่อนแทะทำลายอยู่ อย่างเช่นกรณีการตั้งศาลเจ้าที่ในบ้าน ตี่จู้เอี๊ยะ ซึ่งตามหลักที่ถูกต้องแล้วจะต้องตั้งให้ใกล้พื้นดินที่สุดเท่าที่จะทำได้ ก็คือตั้งวางบนพื้นบ้านนั่นเอง จึงเป็นจุดล่อแหลมอันดับแรกๆที่ปลวกจะขึ้นมาซ่อนตัวและกัดกิน เมื่อเรายก ตี่จู้เอี๊ยะ ออกก็จะพบเห็น ร่องรอยปลวกที่กินพื้นไม้ ใต้ฐาน ตี่จู้เอี๊ยะ ดังรูปข้างล่างนี้ ...

อ่านเพิ่มเติม...

กำจัดปลวกภายในห้องใต้ดิน

       กำจัดปลวกในห้องใต้ดินบ้านลูกค้าที่มีอุปการะคุณแห่งหนึ่ง

     สมัยก่อนคนไทยเราสร้างบ้านแบบมีใต้ถุนยกสูงเพื่อหนีน้ำหลาก ซึ่งก็จะพบปัญหาเรื่องปลวกขึ้นบ้าน ปลวกขึ้นหลังคา และต่อมาเมื่อระบบกักเก็บน้ำของประเทศดีขึ้น มีเขื่อน มีฝาย มีการขุดคูคลองมากขึ้น ปลอดภัยจากน้ำหลาก เราก็สร้างบ้านไม่มีใต้ถุนแบบสถาปัตยกรรมตะวันตก  โดยบางท่านสร้างห้องใต้ดินไว้ด้วย แต่ปัญหาของห้องใต้ดินเมืองเราจะต่างจากเมืองนอก เนื่องจากประเทศไทยอยู่ในเขตร้อนชื้น เราจึงมีปัญหาเรื่องปลวกในห้องใต้ดิน ปลวกชอบที่จะอาศัยอยู่ภายในห้องใต้ดินเป็นพิเศษ เพราะสภาพแวดล้อมเอื้ออำนวยกับการเป็นที่อาศัยหลบซ่อนของปลวก

จากรูปข้างล่างนี้เป็นทางเดิน ภายในห้องใต้ดิน ในเมืองไทยของเรานี่เอง ท่านจะเห็นทางเดินดินของปลวกขึ้นอยู่ทั่วไปตามผนัง

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...