ค่าบริการกำจัดปลวก, แมลงต่างๆ รวมทั้งงู และหนูบ้าน ของบริษัทพีเอ็มจี

ค่าบริการกำจัดปลวก แมลงต่างๆ รวมทั้งการฉีดพ่นน้ำยาไล่งูและหนูบ้านของบริษัท พีเอ็มจี เซอร์วิสเซ็นเตอร์  ปกติแล้วจะคิดคำนวนจากพื้นที่ เพราะต้องนำมาคำนวณปริมาณน้ำยาสมุนไพรที่จะต้องใช้ โดยคำนวณง่ายๆจากพื้นที่ของที่ดินและพื้นที่อาคาร อย่างไรก็ตามอาจมีปัจจัยอื่นเข้ามาร่วมคำนวณราคาด้วย  ดังนั้นการใช้น้ำยาสมุนไพรที่กล่าวมาข้างต้น จึงมีต้นทุนน้ำยาที่สูงกว่าการบริการแบบอื่น แต่ก็ไม่แพงมากเกินไปซึ่งถือว่าคุ้มค่ากับสุขภาพและคุณภาพชีวิต รวมทั้งสัตว์เลี้ยงภายในบ้านของท่าน

อ่านเพิ่มเติม...

ธุรกิจกำจัดปลวกที่เกิดขึ้นอย่างมากมายในปัจจุบัน มีผลต่อค่าบริการอย่างไร?

     เป็นที่น่ายินดีกับผู้ใช้บริการ การที่มีธุรกิจกำจัดปลวกเกิดขึ้นอย่างมาก ทำให้เกิดการแข่งขัน ผลประโยชน์จะตกอยู่กับผู้ใช้บริการ เพราะจะไม่มีใครกล้าตั้งราคาสูงไปกว่าคู่แข่ง ส่วนใหญ่จะตั้งราคาไล่เลี่ยกัน

     "การผุดขึ้นมาราวกับดอกเห็ด" เป็นสำนวนไทยที่อธิบายการผุดขึ้นของเห็ดโคนในป่า ซึ่งเห็ดโคนมีความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งกับปลวก " ถ้าไม่มีปลวก  โลกใบนี้ก็จะไม่มีเห็ดโคน " น่าประหลาดที่สำนวนนี้จะสามารถชี้ให้เห็นถึงธุรกิจกำจัดปลวกที่ผุดขึ้นทั่วไปรวดเร็วราวกับดอกเห็ด ในปัจจุบันนี้ ได้เช่นเดียวกัน

อ่านเพิ่มเติม...