กำจัดปลวกที่ต้องลงลึกถึงรายละเอียด ของต้นตอปัญหา

กำจัดปลวกที่จุดเสี่ยงอันดับแรกๆ ซึ่งปลวกจะเข้ามาอาศัยกัดกินและทำลายบ้านหรืออาคารของท่าน คือใต้ถุนเตี้ยๆของอาคาร ที่คนงานก่อสร้างมักลืมถอด ลืมแกะ "ไม้แบบ" ออกไป ปล่อยทิ้ง "ไม้แบบ" ไว้ โดยไม่มีใครมุดตัวลงไปพบเห็น อย่างรูปข้างล่างนี้ ...

 

ความเป็นจริง ใต้ถุนอาคารจะเป็นสถานที่ที่ๆมืดทึบ เงียบ และชื้น ถูกใจพวกปลวกมาก ที่ท่านมองเห็นในภาพว่าสว่าง เพราะเราถ่ายด้วยแสงไฟจากแฟลช ท่านจะสังเกตเห็นถึงทางเดินดินของปลวกจากล่างขึ้นไปที่ "ไม้แบบ" เมื่อเราแกะไม้แบบออกก็จะพบปลวกงานฝูงใหญ่ตัวสีขาวๆ ใช้เป็นที่หลบซ่อนและกำลังกินเนื้อ "ไม้แบบ" เป็นอาหารอยู่

ภาพข้างล่างนี้ท่านจะเห็นพวกปลวกงานชัดเจนขึ้น

ทั้งนี้เพราะว่า "ไม้แบบ" เป็นไม้เนื้ออ่อน ส่วนใหญ่มักเป็น ไม้ยาง ซึ่งปกติแล้วก็เป็นไม้ที่ไม่ทนทาน ผุง่าย ปลวกเองก็ชอบกินไม้ประเภทนี้ ดังนั้นท่านผู้อ่านก็พึงตรวจตราจุดเสี่ยงเหล่านี้ เพราะเป็นเสมือนเหยื่อล่อด่านแรกที่จะชักนำบรรดาพวกปลวกให้เข้ามาทำลายบ้าน, อาคาร และสิ่งมีค่าที่ท่านหวงแหนต่อไป ...

บริษัทพีเอ็มจี เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (PMG Service Center Co.,Ltd.) ฝึกอบรมฝ่ายปฏิบัติการให้ลงลึกถึงรายละเอียดต้นตอของปัญหาในเรื่องการ กำจัดปลวก และแมลงรบกวนต่างๆ รวมทั้งหนู โดยใช้สมุนไพรที่ปลอดภัยต่อชีวิต และสิ่งแวดล้อม