วิวัฒนาการของแมลงสาบในการหาอาหารและน้ำ

     แมลงสาบโบราณมีวิวัฒนาการ โดยเดิมนั้นพวกมันหากินอยู่ตามพื้นถ้ำที่มืดสนิทและชื้นแฉะ รวมทั้งออกหากินตามพื้นป่า
ต่อมาเมื่อมนุษย์สร้างบ้านเรือน มีห้อง มีซอกมุมที่แสงสว่างน้อย มีท่อโพรงที่เชื่อมต่อกัน มีอาหาร และที่สำคัญคือมีแหล่งน้ำ 
แมลงสาบจึงปรับตัวเข้ามาอยู่ใกล้กับมนุษย์ หากินในบ้านของพวกเรา หลบซ่อนในซอกแคบๆมืดๆ หลบซ่อนในกล่องที่ไม่มีแสงสว่าง ทั้งยังอาศัยและเดินทางไปมาในท่อระบายน้ำที่มืดและชื้นแฉะ ซึ่งคล้ายพื้นของถ้ำ อย่างที่บรรพบุรุษของพวกมันเคยอาศัย

อ่านเพิ่มเติม...

กำจัดแมลงสาบด้วยน้ำยาสมุนไพรในตลาดสด

    แมลงสาบพบได้มากในตลาดสด เพราะมีเศษอาหารเป็นจำนวนมาก การกำจัดค่อนข้างยุ่งยากเล็กน้อยเพราะแมลงสาบซ่อนตัวอยู่ในท่อระบายน้ำและช่องว่างของอิฐบล็อคดังรูปที่นำมาแสดงข้างล่าง  ผู้บริหารตลาดสดแห่งนี้ท่านเป็นผู้มีจิตใจสูง ห่วงใยในความปลอดภัยของลูกค้า จึงเลือกที่จะใช้สมุนไพรกำจัดแมลงสาบ การกำจัดแมลงสาบภายในตลาดสดแห่งนี้ของบริษัทพีเอ็มจีฯ ฝ่ายปฏิบัติการของเราลงพื้นที่ในเวลากลางคืน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พ่อค้าแม่ค้าหยุดพักการขาย ฝ่ายปฏิบัติการของเราไม่ต้องใส่ชุดป้องกันแต่อย่างใด ผลงานนี้บรรลุความสำเร็จอย่างดี เป็นที่พึงพอใจต่อผู้บริหารตลาดสดรวมทั้งพ่อค้าแม่ค้า

บริษัทพีเอ็มจี เซอร์วิสเซ็นเตอร์ จำกัด ไม่เพียงแต่ให้บริการรับกำจัดปลวก ยังรับบริการกำจัดแมลงรบกวนต่างๆ รวมทั้งกำจัดหนู และรับบริการฉีดพ่นน้ำยาสมุนไพรไล่งูด้วย

กำจัดแมลงสาบ  บริษัทพีเอ็มจีฯ รับบริการฉีดพ่นน้ำยาสมุนไพรไทยกำจัดแมลงสาบ

แมลงสาบ (cockroach) บางคนเขียนผิดว่า แมลงสาป ทั่วโลกมีทั้งสิ้นประมาณ 4,000 ชนิด เอกลักษณ์ของพวกมันก็คือกลิ่นเหม็นสาบ จึงถูกนำมาตั้งเป็นชื่อแมลงชนิดนี้ ในประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็น แมลงสาบอเมริกัน (American cockroach) แมลงสาบอเมริกันจะกินอะไรก็ได้รวมทั้งพืชและแมลงอื่นๆ  มันสามารถแพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว  ตัวเมียสามารถฟักไข่ได้ 150 ตัวต่อปี ชอบหากินในเวลากลางคืน กลางวันจะซ่อนตัวตามที่มืด อับ ซอกมุม ใต้ตู้ ลิ้นชัก จะพบมากตามยุ้งฉาง โรงสีข้าว โกดังเก็บสินค้า หรือบ้านเรือนทั่วไป     แมลงสาบอเมริกันชอบที่อบอุ่นมืด เปียกชื้นพวกมันจำเป็นต้องมีน้ำอยู่ใกล้ๆ จึงมักจะพบในท่อระบายน้ำและใต้ดินรอบท่อและท่อระบายน้ำ

อ่านเพิ่มเติม...

แมลงสาบเปรียบได้กับนกแร้งในโลกของแมลง

      มีศาสนาหนึ่งที่เก่าแก่พอๆกับศาสนาพุทธ เป็นศาสนาซึ่งบูชาไฟ คือ โซโรอัสเตอร์ (Zoroastrianism) ปัจจุบันก็ยังมีผู้คนที่นับถือศาสนานี้อยู่บ้างในประเทศอินเดียและอิหร่าน ผู้นับถือศาสนานี้เมื่อเสียชีวิตลง ร่างจะไม่ถูกนำมาเผาไฟ เพราะนับถือไฟว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แต่จะนำศพไปวางไว้ให้ฝูงนกแร้งกินเป็นอาหารแทน
      ในตำราเรียนทางชีววิทยาจึงมักยกจะตัวอย่างว่า นกแร้งจัดอยู่ในกลุ่ม Scavenger ซึ่งเป็นกลุ่มผู้บริโภคซากพืชซากสัตว์, สิ่งมีชีวิตที่กินซากศพที่เน่าเปื่อย หรือ ซากพืชที่เน่าเปื่อยผุพังเป็นอาหาร

  
     

อ่านเพิ่มเติม...