บริษัทพีเอ็มจี เซอร์วิสเซ็นเตอร์ จำกัด ขอบพระคุณลูกค้าผู้ใช้บริการกำจัดปลวก

และแมลงต่าง รวมทั้งหนู ของบริษัททุกๆราย อย่างสูง เพราะท่านคือผู้มีอุปการะคุณที่ทำให้บริษัทเติบโตพนักงานของบริษัทจำนวนมากมีงานทำเพื่อเลี้ยงชีพและเลี้ยงครอบครัว และทำให้บริษัทมีเงินเสียภาษีให้แก่รัฐ

บริษัทพีเอ็มจีฯ พยายามคัดกรองพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ และฝึกอบรมให้เข้าถึงหัวใจของคำว่า"ผู้ให้บริการ" อีกทั้งพยายามสรรหาเทคโนโลยี่ใหม่ๆเข้ามาช่วยเพื่อให้การบริการกำจัดปลวกและแมลง รวมทั้งหนู เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ขณะนี้ทางบริษัทกำลังมีโครงการพัฒนาเทคนิคใหม่ๆ ในการค้นหาแหล่งที่อยู่ของปลวกและแมลง รวมถึงที่ซ่อนตัวของหนู

หากท่านผู้มีอุปการะคุณใช้บริการจากบริษัท ต้องการร้องเรียนด้านการบริการ หรือ มีคำติชมด้านการบริการ และคำแนะนำใดๆด้านการบริการ กรุณาโทรแจ้งที่บริษัทได้นะคะ  เรายินดีนำมาปรับปรุงแก้ไข

... ขอบพระคุณอีกครั้งค่ะ

 

ภาพที่แสดงเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของผู้มีอุปการะคุณต่อบริษัท และบุคลากรของบริษัทพีเอ็มจีฯ ...