ธุรกิจกำจัดปลวกที่เกิดขึ้นอย่างมากมายในปัจจุบัน มีผลต่อค่าบริการอย่างไร?

     เป็นที่น่ายินดีกับผู้ใช้บริการ การที่มีธุรกิจกำจัดปลวกเกิดขึ้นอย่างมาก ทำให้เกิดการแข่งขัน ผลประโยชน์จะตกอยู่กับผู้ใช้บริการ เพราะจะไม่มีใครกล้าตั้งราคาสูงไปกว่าคู่แข่ง ส่วนใหญ่จะตั้งราคาไล่เลี่ยกัน

     "การผุดขึ้นมาราวกับดอกเห็ด" เป็นสำนวนไทยที่อธิบายการผุดขึ้นของเห็ดโคนในป่า ซึ่งเห็ดโคนมีความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งกับปลวก " ถ้าไม่มีปลวก  โลกใบนี้ก็จะไม่มีเห็ดโคน " น่าประหลาดที่สำนวนนี้จะสามารถชี้ให้เห็นถึงธุรกิจกำจัดปลวกที่ผุดขึ้นทั่วไปรวดเร็วราวกับดอกเห็ด ในปัจจุบันนี้ ได้เช่นเดียวกัน

     การแข่งขันทางธุรกิจแบบ Red Ocean เมื่อคู่แข่งขันทางธุรกิจปรากฎตัวขึ้นที่ขอบฟ้า การต่อสู้แบบตัดราคาทั้งสองฝ่ายจนเลือดนองไปทั้งมหาสมุทร โดยตั้งราคาต่ำแบบขาดทุนให้ระยะแรก เพื่อช่วงชิงลูกค้า แล้วค่อยหาทางขึ้นราคาเอาทุนคืนในภายหลัง

     การแข่งขันทางธุรกิจแบบ Blue Ocean คือคู่แข่งขันทางธุรกิจจะตั้งราคาตามจริง ราคาจึงไล่เลี่ยกัน แต่ต่อสู้เอาชนะกันด้วยคุณภาพและการบริการ ซึ่งตรงนี้จะมาจากพื้นฐานทางจิตใจ ว่าจะมีความซื่อสัตย์และมีคุณธรรมต่อลูกค้าหรือไม่เพียงใด

     ทางบริษัทพีเอ็มจีเซอร์วิสเซ็นเตอร์เราเน้นนโยบายทำธุรกิจแบบ Blue Ocean