วิวัฒนาการของแมลงสาบในการหาอาหารและน้ำ

     แมลงสาบโบราณมีวิวัฒนาการ โดยเดิมนั้นพวกมันหากินอยู่ตามพื้นถ้ำที่มืดสนิทและชื้นแฉะ รวมทั้งออกหากินตามพื้นป่า
ต่อมาเมื่อมนุษย์สร้างบ้านเรือน มีห้อง มีซอกมุมที่แสงสว่างน้อย มีท่อโพรงที่เชื่อมต่อกัน มีอาหาร และที่สำคัญคือมีแหล่งน้ำ 
แมลงสาบจึงปรับตัวเข้ามาอยู่ใกล้กับมนุษย์ หากินในบ้านของพวกเรา หลบซ่อนในซอกแคบๆมืดๆ หลบซ่อนในกล่องที่ไม่มีแสงสว่าง ทั้งยังอาศัยและเดินทางไปมาในท่อระบายน้ำที่มืดและชื้นแฉะ ซึ่งคล้ายพื้นของถ้ำ อย่างที่บรรพบุรุษของพวกมันเคยอาศัย

 

          

ความลับบางอย่าง ของแมลงสาบในการออกหาอาหารและน้ำ

     ปัจจุบันนักกีฏวิทยาค้นพบความลับอย่างหนึ่งของแมลงสาบว่า แมลงสาบมักเดินทางซ้ำรอยทางเดิมๆเสมอๆ เพราะเมื่อมันเดินทางไปหาอาหาร ไปหาแหล่งน้ำ พบว่าพวกมันมักถ่ายมูลแมลงสาบ(ขี้แมลงสาบ)ทิ้งเอาไว้ตามเส้นทางที่เดินทางไป แมลงสาบจะใช้หนวดในการดมกลิ่นมูลที่พวกมันถ่ายทิ้งเอาไว้ จึงสามารถเดินตามรอยเส้นทางเดิมๆของพวกมันได้ อย่างภาพตัวอย่างที่แสดงข้างบนนี้ เมื่อเราทดลองนำน้ำผสมมูลแมลงสาบ มาทาตามเส้นทางรอยประ เมื่อปล่อยแมลงสาบออกมา มันจะวิ่งไปตามเส้นทางคดเคี้ยวที่เราทาน้ำผสมมูลแมลงสาบ ราวกับหุ่นยนต์ที่ถูกบังคับให้วิ่งไปตามเส้นทางที่กำหนด
      นักวิจัยหวังผลว่าในอนาคต จะนำความลับอันนี้ของแมลงสาบ มาใช้ล่อหลอกให้พวกมันเดินทางออกไปจากบ้านเรือนของมนุษย์ ล่อหลอกไปให้ไกลและไม่กลับมาก่อความเดือดร้อนให้กับพวกเราอีก

      บริษัทพีเอ็มจี เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด(PMG Service center Co., Ltd) รับกำจัดปลวก บริการไล่หนู และไล่งู ด้วยน้ำยาสมุนไพร และยังบริการกำจัดแมลงสาบด้วยสมุนไพร