จากใจ การบริการกำจัดปลวก ของทีมงาน PMG Service Center Co.,Ltd.

      งานกำจัดปลวก เป็นงานด้านบริการ จะว่าไปแล้วก็เหนื่อยทั้งกาย และเหนื่อยทั้งใจ พวกเรารักษาและเยียวยา บ้านของลูกค้า ซึ่งส่วนใหญ่ก็มีอาการหนักจากการถูกปลวกทำลาย มาแล้วทั้งนั้น   มีน้อยรายเหลือเกิน ที่มาเรียกใช้บริการจากเราในขณะที่บ้านยังไม่ถูกรุกรานจากปลวก

      ถ้าเปรียบเหมือนคนเราก็มี 2 แบบ แบบแรกที่มาหาหมอ มาหาแพทย์ เมื่อเจ็บป่วยแล้ว , ส่วนอีกแบบคือ มาตรวจเช็คร่างกาย ก่อนการเป็นโรค ฉีดวัคซีนป้องกันโรคร้าย และปฏิบัติตัวให้ถูกต้อง

      รถบริการ ที่ทีมงาน PMG Service Center Co.,Ltd. ใช้ออกปฏิบัติการกำจัดปลวกและแมลง รวมทั้งหนูบ้าน

      ถ้าจะเปรียบไปแล้ว ...

         โรงพยาบาลเป็นที่ๆรักษาอาการเจ็บป่วยของคนเรา

         อู่ซ่อมรถ เป็นที่ๆรักษาอาการเจ็บป่วยของรถยนต์

      บริษัทพีเอ็มจีฯ ก็น่าจะเปรียบได้กับที่ๆให้บริการดูแลสุขภาพบ้านอาคารของท่านจากการเข้าทำลายของปลวก

      มีคำที่เป็นความจริงว่า "คนแข็งแรงไม่ต้องการหมอ แต่คนเจ็บป่วยต้องการ" ถ้าท่านมีปัญหาอาคารบ้านเรือนไม่สบาย จากภัยของปลวก , แมลงรบกวนต่างๆ แม้แต่หนูบ้าน จิ้งจก และงู บริษัทพีเอ็มจีฯ หวังใจว่าจะช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ท่านได้

      บริษัทพีเอ็มจี เซอร์วิสเซ็นเตอร์ จำกัด ขอยืนยันว่า ในการควบคุม และกำจัดแมลง กำจัดปลวก ให้แก่ลูกค้า เราจะทำโดยให้มีพิษภัยต่อลูกค้า น้อยที่สุด เท่าที่มนุษย์พึงจะมีวิธีกระทำได้

 ภาพ ทีมงาน บริษัทกำจัดปลวก PMG Service Center Co.,Ltd. 

ข้างบนทั้งหมดนี้ เป็นบทความที่ปรับปรุงใหม่จากบทความเก่าของ www.pmgservice.co.th ซึ่งก็ถือว่าเป็นบทความของ PMG Service Center Co., Ltd. เช่นกัน