บริษัทพีเอ็มจี เซอร์วิสเซ็นเตอร์ จำกัด (PMG Service Center Co.,Ltd.) การกำจัดยุงและควบคุมประชากรยุง ด้วยน้ำยาสกัดสมุนไพรไทย

เรื่องของยุง น่าจะเป็นเรื่องที่ยาวมากๆ คงจะต้องค่อยๆทะยอยเขียนไปเรื่อยๆ พอดีว่าในขณะนี้ทางบริษัทพีเอ็มจีฯ กำลังทำวิจัยเรื่อง น้ำหมักชีวภาพ เพื่อไล่ยุง โดยใช้มะกรูด ตะไคร้ และสมุนไพรที่เป็นสูตรลับเฉพาะอื่นๆอีกหลายชนิด ซึ่งยังอยู่ในขั้นตอนวิจัยและทดลอง

ดังนั้น เราจึงมาพูดเรื่องการควบคุม การป้องกันและการกำจัดยุง กันก่อนจะดีกว่า

ความเป็นจริง การลดประชากรยุงเป็นทั้งศาสตร์และศิลป บางทีเรื่องง่ายๆที่ลูกค้ามองข้าม ก็ช่วยลดจำนวนยุงลงได้ เช่นถมดินหรือทรายลงในแหล่งน้ำขัง การขจัดแหล่งขยะที่อยู่ใกล้บ้าน เพราะกลิ่นขยะเป็นสาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งที่จะดึงดูดฝูงยุงมา เป็นต้น

แต่การควบคุม การป้องกันและการกำจัดยุง ถ้าว่ากันตามทฤษฎีแล้วจะแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน

ขั้นตอนแรก คือ การป้องกันและกำจัดในระยะลูกน้ำ

1) การทำสภาพแวดล้อมไม่ให้เหมาะกับต่อการวางไข่ของยุง เช่นปิดฝาโอ่ง,คว่ำภาชนะไม่ให้มีน้ำขัง, ใส่เกลือลงในน้ำ, ทำน้ำให้กระเพื่อมตลอดเวลา ฯลฯ

2) การใช้สิ่งมีชีวิตควบคุมลูกน้ำ เช่นปลาหางนกยูง ,ใช้ลูกน้ำยุงยักษ์ และอื่นๆ

3) การใช้วัตถุออกฤทธิ์เพื่อกำจัดลูกน้ำ เช่น ใช้ทรายอะเบท 1 ช้อนชาต่อน้ำ 1 โอ่งมังกร ทุกๆ 2 เดือน

4) การใช้สารลดแรงตึงผิวของน้ำ เช่น น้ำมันสกัดจากพืช หรือ พวกแชมพู น้ำจากผงซักฟอกก็ได้

5) การใช้ฮอร์โมนควบคุมลูกน้ำ

การใช้น้ำยาสกัดสมุนไพร ฉีดพ่น หรือหยด ลงบนผิวน้ำที่เป็นแหล่งวางไข่ของยุง ซึ่งน้ำยาสกัดสมุนไพรควรไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ สุนัขและแมว และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

ขั้นตอนที่สอง คือ การป้องกันและกำจัดในระยะที่เป็นยุงตัวเต็มวัย

1) การป้องกันกำจัดยุงตัวเต็มวัยที่อยู่ภายนอกอาคาร

2) การป้องกันกำจัดยุงตัวเต็มวัยที่อยู่ภายในอาคาร เช่น การใช้ฉากกั้น หรือ การติดตั้งมุ้งลวดหรือตาข่าย และการฉีดพ่นให้เป็นฝอยละอองหรือเป็นหมอก

บริษัทพีเอ็มจี เซอร์วิสเซ็นเตอร์ จำกัด ให้บริการกำจัดปลวก และแมลง โดยใช้สมุนไพร ซึ่งปลอดภัยต่อสุขภาพ และยังเป็นการร้กษาสิ่งแวดล้อมด้วย