รูปภาพข้างบนนี้เป็นภาพถ่ายรังปลวกที่ฝ่ายปฎิบัติการของบริษัท พีเอ็มจีฯ ไปกำจัดปลวกที่จังหวัดนครราชสีมา ได้เจาะเข้าไปเอาตัวนางพญาปลวกออกมาใหม่ๆ และในเวลาอีกไม่ถึง 12 ชั่วโมงต่อมา รอยเจาะรังปลวก รังนี้จะเป็นอย่างที่เห็นในคลิปวิดีโอข้างล่างถัดลงไป

ปลวกสามารถซ่อมแซมรังที่เพิ่งถูกทำลายบางส่วนได้ใหม่

ปลวกเป็นแมลงขนาดเล็กที่มีอะไรหลายๆอย่างที่แปลกและน่าสนใจ อย่างกรณีวิดีโอที่เห็นข้างบนนี้ เป็นภาพการซ่อมแซมรังปลวก ของบรรดาพวกปลวก ในวรรณะปลวกงาน รังปลวกรังที่เห็นนี้ถูกพังทำลายบางส่วนเพื่อเอาตัวนางพญา หรือ ราชินีปลวกออกมา แต่แม้จะไม่มีนางพญาปลวกในรัง ปลวกก็ยังคงสามารถรักษาซ่อมแซมรังกลับขึ้นมาใหม่ได้ภายในไม่ถึง 12 ชั่วโมง โดยปลวกงานจะร่วมมือกันใช้ดินผสมน้ำลายของพวกมันเป็นตัวผสาน ทำให้ได้รังที่แข็งแรง ไม่ต่างอะไรกับมนุษย์ที่ใช้ซีเมนต์ (cement) เป็นตัวผสานอย่างกรณีทำคอนกรีต แมลงเล็กๆเช่นปลวกจึงมีอะไรหลายๆอย่างน่าทึ่ง

ปลวกมีวรรณะพิเศษคือมีปลวกสืบพันธุ์สำรอง (Secondary Reproductive caste) ดังนั้นขอให้ไปพิจารณาเองก็แล้วกันว่า "กำจัดปลวกแบบตายยกรัง" นั้น มีมูลความจริงมากน้อยแค่ไหน อย่างกรณีรังปลวกข้างบนนี้ฝ่ายปฎิบัติการของเราทดลองจับเอานางพญาปลวกที่เป็นผู้บังคับบัญชาหัวหน้าใหญ่ภายในรังออกมา ก็มีการสถาปนานางพญาขึ้นใหม่ ฝ่ายวรรณะปลวกทหารและวรรณะปลวกงานก็จะทำหน้าที่ตามปกติ ซ่อมแซมรัง หาอาหาร อย่างที่เคยทำมา

ปลวกที่สร้างรังแบบจอมปลวก จัดเป็นประเภทปลวกที่อาศัยอยู่ในดิน

ปลวกมีหลายประเภทแล้วแต่ลักษณะของการแบ่งประเภท เช่นอาจแบ่งตามลักษณะที่อยู่อาศัยของมัน ถ้าแบ่งแบบนี้ก็จะแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ

1. ปลวกที่อาศัยในเนื้อไม้ และ

2. ปลวกที่อาศัยในดิน

กรณีปลวกที่สร้างจอมปลวกแบบนี้จัดอยู่ในประเภทปลวกที่อาศัยอยู่ในดิน และมีความจริงว่าไม่ใช่ทุกชนิด(species) ของปลวกแบบที่สร้างจอมปลวกนี้จะแทะทำลายบ้านเรือน มีปลวกบางชนิด(species)เท่านั้น แต่อย่างไรก็ตามในกรณีของการให้บริการลูกค้า เมื่อพบจอมปลวกภายในอาณาเขตบ้านก็คงจะต้องทำลายจอมปลวกนั้นโดยไม่ต้องคำนึงว่าเป็นชนิดที่ทำลายบ้านหรือไม่  ต้องจับนางพญาปลวกและฉีดพ่นน้ำยาสมุนไพรเข้าไปในรัง เคยมีลูกค้าท่านหนึ่งถึงขนาดสั่งให้เอารถขุด ขุดตักเอาจอมปลวกไปทิ้งทั้งรัง แต่ก็แค่ยืดเวลาออกไปไม่นานปลวกก็กลับมาสร้างจอมปลวกใหม่เพราะไม่ได้ฉีดอัดน้ำยากำจัดปลวกลงในดิน แต่อย่างคลิปวิดีโอข้างบน เมื่อทีมงานกลับไปดูผลงานหลังจากฉีดพ่นน้ำยาสมุนไพรกำจัดปลวกผ่านไปประมาณ 2 เดือนก็พบว่าปลวกทิ้งรังจนร้างหมดแล้ว