วิดีโอ การไล่งู ด้วยน้ำยาสมุนไพร ของฝ่ายปฏิบัติการบริษัท คุณธันยาภัทร์ จำกัด