กำจัดปลวกด้วยน้ำยาสกัดสมุนไพร ประกอบด้วยพืชสมุนไพรอะไรบ้าง?

กำจัดปลวก โดยการใช้สมุนไพรไทย   สูตรสมุนไพรพื้นฐาน ที่ใช้กำจัดปลวกและแมลง ปกติแล้วก็จะมีดังต่อไปนี้ ...

 

 1) ตะไคร้หอม โดยสกัดจาก ใบและลำต้นของตะไคร้หอม สูตรโมเลกุล C10 H18 O เป็นสารไล่ปลวก และแมลง

2) พริกขี้หนู สารสกัดจากเมล็ดพริกขี้หนู สูตรโมเลกุล C18 H27 O เป็นตัวยับยั้งระบบเอ็นไซม์ในแมลงที่กำลังเจริญเติบโต

3) น้อยหน่า สารสกัดเมล็ดและใบน้อยหน่า ใช้เป็นยาฆ่าแมลงได้ ตั้งแต่เพลี้ย, ยุง, เหา, ปลวก, จนถึงแมลงสาบ สารสำคัญของเมล็ดน้อยหน่า ที่ใช้ฆ่าแมลงและไข่ได้ เช่น annonine มีผลต่อการทำลายเนื้อเยื่อของแมลง

4) หางไหล ชื่อวิทยาศาสตร์ Derris elliptica (Roxb.) Benth.  ชื่อสามัญ - Derris สารสกัดจากรากหางไหล มีสูตรโมเลกุล C23 H22 O6 มีผลยับยั้งระบบการหายใจของแมลงประเภทกัดกินเช่นปลวก, มด และในแมลงปากดูดต่างๆ เช่นเพลี้ยจั๊กจั่น ด้วย

5) หญ้าแห้วหมู สารสกัดจากหัวแห้วหมู สูตรโมเลกุล C15 H22 O ถ้ามีความเข้มข้นสูงกว่า 11% w/w จะใช้ไล่ปลวก และแมลง แต่ถ้าความเข้มข้นน้อยๆจะใช้เป็นสารดึงดูดปลวก ให้มารวมตัวกัน, ในแมลงพวกมด ก็มีผลเช่นเดียวกัน

6) สะเดา สารสกัดจากเมล็ดสะเดา สูตรโมเลกุล C35 H44 O16 ใช้พ่นไล่ปลวก และแมลง และทำให้ตัวอ่อนของปลวก และแมลงไม่ลอกคราบ

7) ขมิ้นชัน สารสกัดเหง้าขมิ้นชัน สูตรโมเลกุล C21 H20 O6 ใช้เป็นสารดึงดูดปลวก ให้มารวมตัวกัน, ในแมลงพวกมด ก็มีผลเช่นเดียวกัน

8) สาบเสือ ( เขียนผิดๆว่า สาปเสือ ) สารสกัดจากใบและต้นของสาบเสือ สูตรโมเลกุล C18 H16 O7 มีผลทำให้ตัวอ่อนของปลวก และแมลงไม่ลอกคราบ

และยังคงมี ... สมุนไพรอื่นๆ ซึ่งปกปิดเป็นสูตรลับทางการค้า

เราจึงมีความมั่นใจ ว่าทีมงานบริการรับ กำจัดปลวก บริษัทพีเอ็มจี เซอร์วิสเซ็นเตอร์ จำกัด จะสามารถควบคุมและหยุดยั้งการรุกรานของปลวกได้อย่างแน่นอน แต่ทั้งนี้ก็ยังขึ้นอยู่กับความรุนแรงจากการทำลายของปลวก ว่าทำลายไปถึงขั้นไหน-ระยะไหนแล้วด้วย เช่นปลวกกินฝ้าเพดานจนเต็มไปหมด เหมือนมะเร็งระยะสุดท้าย ก็คงไม่มีใครที่จะรักษาฝ้านั้นไว้ได้ จำเป็นต้องรื้อฝ้าออกก่อนที่จะฉีดพ่นน้ำยาสมุนไพร กำจัดปลวกเพื่อควบคุมและกำจัดพวกมัน